Disclaimer - Danfoss Aufzugsforum 2023

Go to content
Friskrivningsklausul
Ansvar för innehåll
Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med allmän lagstiftning enligt § 7 (1) i den tyska Telemedia Act (TMG). Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som tyder på olaglig verksamhet.

Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt de allmänna lagarna påverkas inte.  Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från den tidpunkt då en konkret överträdelse av lagen blir känd. Om vi får kännedom om sådana överträdelser kommer vi att omedelbart ta bort det relevanta innehållet.

Ansvar för länkar
Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part, vars innehåll vi inte har något inflytande på. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av webbplatserna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade webbplatserna. De länkade sidorna kontrollerades vid tidpunkten för länkningen med avseende på eventuella lagöverträdelser. Olagligt innehåll kunde inte identifieras vid tidpunkten för länkningen.

En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta bevis på en lagöverträdelse. Om vi får kännedom om kännedom om överträdelser kommer vi omedelbart att ta bort sådana länkar.

Upphovsrätt
Innehållet och verken som skapats av webbplatsoperatörerna på dessa sidor omfattas av tysk upphovsrättslagstiftning. Kopiering, bearbetning, distribution eller någon form av kommersialisering av sådant material utöver upphovsrättslagen kräver föregående skriftligt medgivande från respektive författare eller upphovsman. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk.

I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av operatören respekteras upphovsrätten för tredje part. I synnerhet innehåll från tredje part identifieras som sådant. Om du ändå skulle bli medveten om ett upphovsrättsintrång, vänligen informera oss om detta. Om vi blir medvetna om några överträdelser, kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

Bildkrediteringar

Back to content
scroll to top